Hórusz könyvkiadó

Hírlevél feliratkozás

* *
*A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező
A törvényi szabályozás (2008. évi XLVIII. törvény 6. §) értelmében csak olyan hírlevél-feliratkozást tekinthetünk érvényesnek, ahol a teljes nevét és az e-mail címét is megadja.
Ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmét az Adatvédelmi nyilatkozatunkra, melyben kijelentjük: a Hórusz Kiadó az Ön Személyes adatainak kezelésekor az 2011. évi CXII. törvény - az információs ön­ren­del­ke­zé­si jogról és az információ­sza­bad­ság­ról szóló, továbbá az 1998. évi VI. törvény - az egyének vé­del­mé­ről szóló törvény ren­del­ke­zé­se­i alapján jár el.